industrial

云 母 管

狠狠色很很鲁在线视频簡

   耐高温雲母管是由云母纸浸渍有机硅胶粘剂烘焙后经卷制而成的热固性管状绝缘狠狠色很很鲁在线视频

應用範圍

   雲母管可用做实际使用温度为900℃的电热设备的套管、套筒绝缘

雲母管物理状态

   1、外观:表面平整,无起层、气泡和皱折,有加工修整的痕迹但不超过壁厚公差的指标,内壁有轻微的皱折和缺陷,两端切割整齐

   2、雲母管内径:9-300mm         雲母管长度:20-1000mm

雲母管内径偏差

   标称内径 内径偏差 外径偏差
   <10          ±0.3        ±0.4
   10-20       ±0.4        ±0.5
   21-50       ±0.5        ±0.7
   51-100     ±0.6        ±1.0
   101-200   ±0.8       ±1.2
   201-300   ±1.0        ±1.5